Hakk?m?zda

3S ?n?aat San. ve D?? Tic. Ltd. ?ti. olarak 2006 y?l?nda kurulan firmam?z, SCD marka hassas kesim testerelerinin ithalat?n? ve sat???n? yapmaktad?r.

Firmam?z 3S ?n?aat; kuruldu?u gnden beri geli?en teknolojiyle birlikte, in?aat sektrnn vazgeilmezlerinden olan ve mekanlara derin bir estetik anlay??, a?da? ve mimari bir bak?? a?s? kazand?ran, her geen gn kendisini yenileyen, ta??n toprakla btnle?ip dayan?kl? bir olarak kar??m?za ?kard??? seramik karolar? ve lkemizin en nemli zengin do?al kaynaklar?ndan birisi olan mermer karolar? iin SCD marka hassas kesici dairesel elmas testerelerin ithalat?n? ve sat???n? yapmaktad?r.


SCD hassas kesim testereleri,elmas soket yap?s?na gre srekli tip (continuous rim), j-slot tip (music slot) ve soketli tip (segmented) olmak zere farkl? llerde retilmekte ve kesilecek ta??n yada karonun teknik ve fiziksel zelliklerine gre de elmas?n ba?lay?c? kimyas? formle edilmektedir.


SCD hassas kesim testereleri; seramik yer ve duvar karolar?, s?rl? granit karolar, cam, mermer, traverten, bej, tu?la, bazalt ve beton karolar?na ynelik olarak firmam?z taraf?ndan ithal edilmektedir.


Firmam?z 3S ?n?aat; lkemizin btn blgelerinde seramik, mermer ve cam alanlar?nda retim yapan en byk fabrikalardan en kk atlyelere kadar tm sektr reticilerine, SCD kalitesini ve performans?n?, stn hizmet ve sorumluluk anlay???yla sunmaktad?r.


SCD kalitesi ve performans?, en uygun fiyat ve deme ko?ullar?yla firmam?z?n gvencesi ve sorumlulu?u alt?nda siz de?erli reticilerimizin hizmetinde olmaya devam edecektir.

adobe flash player
template
joomla