Mermer Ebatlama Testereleri

SCD-TM MERMER EBATLAMA TESTERELER?

SCD-TM Hassas kesim ebatlama testereleri, mermer, traverten ve bej karolar?n ebatlanmas?nda kullan?lan, kaliteli ve h?zl? kesim imkan? veren üstün performansl? kesicilerdir.

Genellikle F30 ba?lay?c? kodunda ithal edilen SCD-TM ebatlama testereleri a?a??daki ölçülerde ithal edilmekte ve sektör üreticilerinin kullan?m?na sunulmaktad?r:


Testere Çap?                : 300 - 350 - 400 mm
Elmas Soket Kal?nl???        : 3.0 mm - 3.2 mm
Elmas Soket Yüksekli?i        : 7 mm - 10 mm
Göbek Çap?                : 60 mm

 

 

 

 

SCD-JTM MERMER EBATLAMA TESTERELER?

SCD-JTM Hassas ebatlama testereleri, mermer, traverten ve bej karolar?n çok hassas olarak ç?tlatmadan kesilip ebatlanmas?nda kullan?lan üstün performansl? slot tip kesicilerdir.

Mermer, traverten ve bej karolar?n hassas kesimlerine yönelik olarak F630 kodunda üretilen SCD-JTM ebatlama testereleri, a?a??da belirtilen ölçülerde ithal edilmekte ve siz de?erli sektör üreticilerinin kullan?m?na sunulmaktad?r:


Testere Çap?                : 300 - 350 - 400 mm
Elmas Soket Kal?nl???        : 3.0 mm - 3.2 mm
Elmas Soket Yüksekli?i        : 7 mm - 10 mm
Göbek Çap?                : 60 mm

 

 

adobe flash player
template
joomla