SCD Yer Karosu Testereleri

SCD Hassas kesim testereleri, seramik yer karolar?n?n kesiminde kullan?lan ve ç?tlatma yapmayan, kesim h?z? yüksek profesyonel kesicilerdir.

Bu kesim testereleri genellikle normal sertlikteki yer karolar?n?n kesimine yönelik olarak F006 ba?lay?c? kodunda üretilmekte ve sektör üreticilerinin kullan?m?na sunulmaktad?r.

?lerleme h?z? yüksek olan bu testereler de a?a??da belirtilen ölçülerde ithal edilmekte ve sat??? yap?lmaktad?r:


Testere Çap?                : 250 mm - 300 mm - 350 mm
Elmas Soket Kal?nl???        : 1.8 mm - 2.0 mm - 2.2 mm - 2.4 mm
Elmas Soket Yüksekli?i        : 7 mm - 10 mm
Göbek Çap?                : 60 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

adobe flash player
template
joomla