SCD-PRC Hassas çizim testereleri; seramik duvar karolar?n?n yüzeysel olarak çizilip mozaik görünümü elde etmek için kullan?lan ve ç?tlatma yapmayan üstün performansl? testerelerdir.

Seramik duvar karolar?n?n hassas olarak çizilmesine yönelik olarak F638 ve F002 kodunda üretilen SCD-PRC testereler, a?a??da belirtilen ölçülerde ithal edilmekte ve sektör üreticilerinin kullan?m?na sunulmaktad?r:


Testere Çap?                : 250 mm - 300 mm - 350 mm
Elmas Soket Kal?nl???        : 1.8 mm - 2.0 mm - 2.2 mm - 2.4 mm - 2.8 mm - 3.0 mm
Elmas Soket Yüksekli?i        : 7 mm - 10 mm
Göbek Çap?                : 60 mm

 

 

 

 

 

 

 

adobe flash player
template
joomla