SCD-W Duvar Karosu Testereleri

SCD-W Hassas kesim testereleri, seramik duvar karolar?n?n kesiminde kullan?lan ve ç?tlatma yapmayan testerelerdir.

Bu kesim testereleri; seramik duvar karolar?n?n s?r yap?s?na ba?l? olarak 3 tip ba?lay?c? ile üretilmekte ve siz de?erli üreticilerimizin kullan?m?na sunulmaktad?r.

Elmas ba?lay?c?s? F608 - F612 - F630 olarak kodland?r?lan SCD-W hassas kesim testereleri, yüksek kesim kalitesi ve performans?yla dikkat çekmektedir.


Firmam?z?n ithal etti?i ve genellikle kullan?lan ebatlar ise ?u ?ekildedir:

Testere Çap?                : 250 mm - 300 mm - 350 mm
Elmas Soket Kal?nl???        : 1.8 mm - 2.0 mm - 2.2 mm - 2.4 mm
Elmas Soket Yüksekli?i        : 7 mm - 10 mm
Göbek Çap?                : 60 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

adobe flash player
template
joomla